X
SRB

BELGRADE VENTURE FORUM 2016


SERBIAN VENTURE NETWORK

BELGRADE VENTURE FORUM 2016


SERBIAN VENTURE NETWORK

Novi izgled Belgrade Venture Forum-a u 2016.

M2Communications je pružila kreativnu i produkcijsku podršku organizaciji SEVEN u realizaciji BgVF 2016. Set-up petog međunarodnog foruma inovacija i investicija, kreiran je u vidu instalacije sačinjene od kocki veselih boja sa spektrom inspirativnih poruka.

Agencija je, tradicionalno, bila angažovana i za produkciju zvaničnog videa događaja.

"In the city of future, in the capital of fun, innovations are booming!"

Serbian Venture Network

POGLEDAJTE OSTALE PROJEKTE