X
SRB

M2Communications partner Dana UEPS-a 2016

Najznačajniji događaj Udrženja za tržišne komunikacije Srbije (UEPS), dodela godišnjih priznanja, dobio je svoje novo lice.

Naša agencija pružila je organizacionu i kreativnu prodršku Danu UEPS-a 2016 održanom u Mikser House-u u Beogradu.